Back

STORY TELLING

Bimbingan ini diikuti oleh pemustaka pengunjung perpustakaan Baruna Pustaka untuk memberikan pengalaman kepada pemustaka pengunjung perpustakaan Baruna Pustaka tentang cara bercerita (story telling dari buku yang telah dibaca) dan dibimbing oleh para pustakawan Baruna Pustaka.