Back

BEDAH BUKU

Bimbingan ini diikuti oleh pemustaka pengunjung perpustakaan Baruna Pustaka tentang bedah buku  dan dibimbing oleh para pustakawan Baruna Pustaka.