Back

MENULIS

Bimbingan ini diikuti oleh pemustaka pengunjung perpustakaan Baruna Pustaka tentang cara menulis sebuah karya dan dibimbing oleh para pustakawan Baruna Pustaka.