Back

RESENSI BUKU

Bimbingan ini diikuti oleh pemustaka pengunjung perpustakaan Baruna Pustaka tentang resensi buku dan dibimbing oleh para pustakawan Baruna Pustaka.