Back

LIMOSIN (Literasi Motion Sensor)

Pengunjung perpustakaan Baruna Pustaka juga disuguhkan permainan-permainan interaktif yang menggunakan alat motion sensor di area LIMOSIN.