Back

MPLS

Pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, pustakawan Baruna Pustaka memberikan bimbingan kepada siswa baru untuk mengenalkan perpustakaan Baruna Pustaka.